Het Paul de Bruijn Fonds: Samen sterk voor uitgeprocedeerde vluchtelingen
Uitgeprocedeerden, statenlozen en ongedocumenteerden vallen buiten de rechtsstaat en hebben geen toegang tot de Nederlandse sociale voorzieningen. Daarmee zijn zij veroordeeld tot een tweederangs burgerschap. Het Paul de Bruijn Fonds helpt een menswaardig bestaan mogelijk te maken voor vluchtelingen zonder papieren, ook wel ongedocumenteerden genoemd.

998
Paul de Bruijn
In 2013, kort voor de dood van Paul de Bruijn, dreigde een situatie waarin ongedocumenteerden een boete zouden kunnen krijgen om het loutere feit dat ze zonder papieren in Nederland verblijven. Paul en zijn vrouw Hilde Vervaat waren daar zeer ontsteld over.

Na Paul's dood heeft Hilde het Paul de Bruijn Fonds in het leven geroepen om bij te kunnen dragen aan het verbeteren van de leefomstandigheden van mensen zonder papieren en het bevorderen van hun maatschappelijke erkenning.

Uitgeprocedeerde vluchtelingen
Het plan van de boete is – nog – niet doorgegaan. Maar veel vluchtelingen die nu zijn uitgeprocedeerd kunnen niet terug naar het land van herkomst. Ze worden daar niet toegelaten of hun leven zou er gevaar lopen omdat er oorlog of repressie heerst. Mensen die willen terugkeren maar dat niet kunnen hebben in Nederland recht op een verblijfsvergunning, doch krijgen ze deze in de praktijk zelden. Omdat de Rijksoverheid vluchtelingen zonder papieren geen enkele opvang biedt staan ze in de meeste gevallen zonder onderdak en eten op straat.

Europees Comité voor Sociale Rechten
Er is dus alle reden om aandacht te vragen voor deze problemen en om aan te blijven dringen op duurzame oplossingen. Binnen de EU zijn deze schrijnende toestanden niet onopgemerkt gebleven en is de Nederlandse regering hier regelmatig op aangesproken: Het Europees Comité voor Sociale Rechten deed eind 2014 de uitspraak dat uitgeprocedeerde asielzoekers recht hebben op menswaardige opvang en dat dit probleem politiek opgelost dient te worden.

Bed-bad-brood
Inmiddels heeft de Nederlandse overheid zich bereid verklaard, de kosten van 'bed, bad en brood' voorlopig te financieren, in elk geval tot de Europese ministerraad hierover uitspraak zal doen. Maar nachtopvang alleen is niet genoeg. Zieken ontvangen niet altijd de noodzakelijke zorg. Bovendien worden mensen verder aan hun lot overgelaten – veroordeeld tot een sociaal vacuüm terwijl zij juist willen werken aan hun toekomst, hier of elders.

Wat doet het Paul de Bruijn Fonds?
Het Paul de Bruijn Fonds verleent financiële steun aan geselecteerde projecten in Nederland, soms ook daarbuiten, die helpen een menswaardig bestaan mogelijk maken voor vluchtelingen zonder papieren. Het Paul de Bruijn Fonds is als fonds op naam ondergebracht bij XminY. Actiefonds XminY steunt pioniers van verandering en sociale bewegingen, wereldwijd.

Steun het Paul de Bruijn Fonds
Dit kan o.a. door een storting op rekening NL39 INGB 0000 609060 van XminY, onder vermelding van Paul de Bruijn Fonds. Of doe een gift via GeefGratis. Uw hulp maakt het verschil.

Meer informatie:

Het Paul de Bruijn Fonds heeft onder andere de volgende projecten mede mogelijk gemaakt: