Kraken na het kraakverbod

[laatstelijk gewijzigd: 28-10-2011]

  • Wonen in een kraakpand is door het kraakverbod minder zeker. Maar door het proefproces van stichting 138a kan je niet meer van de een op de andere dag ontruimd worden.
  • De beleidsregels van het OM (PDF) gelden voor ontruiming. Deze vormen een aanvulling op de wet.
  • Voortaan worden ontruimingen schriftelijk aangekondigd waarna er binnen 8 weken wordt ontruimd, maar niet in de eerste week. Als je binnen die eerste week een kort geding start, wordt de uitspraak van de rechter afgewacht.
  • Het kort geding gaat over de vraag of de politie mag ontruimen dus niet over de vervolging of straf.
  • Zodra je een ontruimingsaankondiging hebt ontvangen kun je het best zo snel mogelijk contact opnemen met een advocaat. Je hebt namelijk maar een week om de procedure te starten. Je lokale kraakspreekuur kan je hier eventueel mee helpen.
  • Er is geen reden meer om de politie net na een kraak op de hoogte te stellen of binnen te laten om leegstand te constateren. Deze keuze is aan jou.
  • Het kraken van een pand dat korter dan een jaar leeg staat is even strafbaar als een pand dat al jaren leeg staat.
  • Als je een afspraak met de eigenaar hebt gemaakt, zet deze op papier. Je bent dan niet meer strafbaar en je mag ook niet ontruimd worden. Zet ook mondelinge afspraken voor jezelf op papier en zorg dat je hier een kopie van hebt.
  • Zorg dat je altijd een kopie van afspraken hebt om aan de politie te geven.
  • Contactgegevens van je KSU en advocaten zijn te vinden op kraak-forum.

Het beleid van het OM is ingevoerd naar aanleiding van de uitspraak van het Hof Den Haag op 8 november 2010. De Hoge Raad is in zijn uitspraak ingegaan op het beleid en acht dit voldoende. Bij de Hoge Raad heeft de stichting slechts summier de hiaten in het beleid aangegeven. Een mogelijk tweede proefproces over het beleid wordt overwogen.

De Hoge Raad bevestigde dat het belang van de krakers moet worden afgewogen tegen het belang van de eigenaar. Wanneer de politie nu strafrechtelijk wil ontruimen, moeten zij in een kort geding de belangen van de eigenaar op kosten van de Staat verdedigen. Dit zet grote vraagtekens bij het nut van een strafrechtelijk kraakverbod. Het strafrechtelijk kraakverbod is niet het krachtig juridisch zwaard in strijd tegen de koevoet. Of een kraakverbod dit ooit zal worden is maar zeer de vraag. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens stelt namelijk zeer strenge eisen aan de toepassing van strafrecht en ontruiming. Het doel van de wetgever was een snelle en effectieve ontruimingsmogelijkheid creƫren. Dit is niet gelukt nu dezelfde procedure als in het burgerlijk recht gevolgd moet worden. Stichting 138a betoogde al eerder dat het bestuurs- of burgerlijk recht afdoende is en roept op om de strafbaarstelling van kraken ter heroverwegen nu deze in de feitelijke ontruimingssituatie niets toevoegt.