Homepage

 

Persbericht: Strafrechtelijke ontruiming kraakpanden in strijd met mensenrechten

 
Utrecht -28 oktober 2011- De Nederlandse Staat verliest wederom van krakers. De Hoge Raad bevestigt dat een ontruiming van een woning zonder voorafgaand proces niet is toegestaan. Het belang van het strafrechtelijk kraakverbod is hierdoor twijfelachtig.
 
Uitspraak Hoge Raad
Op 1 oktober 2010 is het kraakverbod ingevoerd. Het Hof Den Haag oordeelde vijf weken later dat de ontruimingsbevoegdheid in strijd is met mensenrechten. De Nederlandse Staat is hier tegen in cassatie gegaan en vandaag door de Hoge Raad in het ongelijk gesteld. De Hoge Raad viel over het ontbreken van rechtszekerheid bij ontruimingsbevoegdheid. De politie kon zonder controle ontruimen, hierdoor konden ook huurders en zelfs huiseigenaren zonder vooronderzoek of aankondiging worden ontruimd. De Hoge Raad bevestigde dat ontruiming een van de grootste inbreuken is op het huisrecht en dat dit heel nauwkeurig en duidelijk geregeld moet worden.
 
Kraken in Nederland
Na de uitspraak van het Hof in november stelde het Openbaar Ministerie beleidsregels op, waardoor bewoners vooraf een kort geding aan kunnen spannen. De Hoge Raad bevestigt dat het belang van de krakers moet worden afgewogen tegen het belang van de eigenaar. Wanneer de politie nu strafrechtelijk wil ontruimen, moeten zij in een kort geding de belangen van de eigenaar op kosten van de Staat verdedigen. Dit zet grote vraagtekens bij het nut van een strafrechtelijk kraakverbod. Stichting 138a betoogde al eerder dat het bestuurs- of burgelijk recht afdoende is.
 
Leegstand
Een woordvoerder van Stichting 138a: “De punten waar krakers voor strijden zijn zeer begrijpelijk. De leegstaande bedrijfsruimte is in vijf jaar verdubbeld naar acht miljoen vierkante meter, terwijl veel sociale huurwoningen worden afgebroken.”
 
Het kraakverbod kwam samen met een wet om leegstand tegen te gaan. Van de 418 gemeenten heeft slechts 1 een (zeer magere) leegstandsverordening aangenomen. Vanuit de overheid gebeurt zeer weinig tegen leegstand. Met de oplopende woningnood is kraken dan ook niet afgenomen sinds de invoering van het verbod.
 
Stichting 138a
Dit proces was een initiatief van Stichting 138a, een kennis- en expertisecentrum rondom kraak- en leegstandswetgeving bestaande uit onafhankelijke advocaten en juristen.
 
Uitspraak Hoge Raad 28 oktober 2011
 
Persbericht Hoge Raad 28 oktober 2011
-------------------------------------------------------------------------------------------
STICHTING 138a 
Per 1 oktober 2010 geldt de "Wet kraken en leegstand". In deze wet wordt kraken verboden, de politie een bevoegdheid gegeven om gekraakte panden te ontruimen en krijgt de gemeente instrumeneten om leegstand te voorkomen.
 
Naar aanleiding van deze ontwikkelingen is Stichting 138a opgericht. Stichting 138a vormt een kennis- en expertisecentrum rondom kraak- en leegstandswetgeving. Hierbij richten wij ons vooral op advies aan krakers en ondersteuning van procedures gevoerd op basis van de wet kraak en leegstand.

Stichting 138a is een initiatief van onafhankelijke advocaten en juristen. De stichting houdt belangstellenden en geïnteresseerden op de hoogte van de ontwikkelingen en haar activiteiten middels een onregelmatig verschijnende nieuwsbrief.
 
Aanmelden voor de nieuwsbrief? Stuur een email naar nieuwsbrief@stichting138a.nl
Voor persvragen kunt u mailen naar pers@stichting138a.nl
Voor overige vragen kunt u mailen naar info@stichting138a.nl