Veelgestelde vragen

Kan de politie zomaar zonder toestemming het pand betreden?

Nee, er is een machtiging op grond van artikel 2 van de Algemene wet op het binnentreden vereist. Dit is ook herhaald door de initiatiefnemers in de memorie van antwoord, tijdens de behandeling van de 'Wet kraken en leegstand' in de Eerste kamer.
De machtiging moet worden getoond. De naam/het nummer van de agent moet overeenkomen met de naam/het nummer op de politie identificatiepas. Ook moet in de machtiging staan of er meerdere agenten naar binnen mogen of alleen de persoon genoemd in de machtiging.

 

Er is een mondelinge afspraak met de eigenaar. Hoe sterk is zo'n afspraak?

Afspraak is afspraak en ook een mondelinge afspraak neemt de wederrechtelijkheid van het verblijf weg. Mondelinge afspraken zijn echter lastig te bewijzen en hebben daarom niet de voorkeur.
Je kan mondelinge afspraken ter bevestiging op papier zetten en deze brief aagetekend versturen naar de eigenaar. Je begint de brief bijvoorbeeld met:
Naar aanleiding van het gesprek op ..... (datum, zo exact mogelijk) stuur ik u een samenvatting van hetgeen besproken is.
Je kan afsluiten met bijvoorbeeld: zonder schriftelijk tegenbericht binnen 7 dagen na dagtekening van deze brief, ga ik er van uit dat u akkoord gaat met de inhoud van dit schrijven.

Het opnemen van telefoongesprekken waar je zelf deel aan neemt is op dit moment nog niet strafbaar. Er is een wet in de maak die hier misschien verandering in brengt. Je kan de gesprekken die je met de eigenaar voert dus ook opnemen met je mobiel. Je mag deze gesprekken niet publiceren in verband met de privacy belangen van de eigenaar. Onder bepaalde omstandigheden wijkt het privacy belang voor een ander belang. Het aantonen van een overeenkomst in een strafrechtzaak is hier een voorbeeld van.

Het is aan te raden om een kopie van de brief en het verzend bewijs en/of een kopie van de opname goed op te slaan en te bewaren en alvast kopieën aan je advocaat te geven zodat hij of zij ze ook voor je kan bewaren.