551a strafvordering

In geval van verdenking van een misdrijf als omschreven in de artikelen 138, 138a en 139 van het Wetboek van Strafrecht kan iedere opsporingsambtenaar de desbetreffende plaats betreden. Zij zijn bevoegd alle personen die daar wederrechtelijk vertoeven, alsmede alle voorwerpen die daar ter plaatse worden aangetroffen, te verwijderen of te doen verwijderen.

 

[laatstelijk gewijzigd: 28 oktober 2011]

Betreden mag de politie alle panden waarvan zij denkt dat er geen afspraak is tussen gebruikers en eigenaar. Als er wel een afspraak is kan je dit het best zo snel mogelijk op papier laten zien, of desnoods vertellen.

De politie heeft een machtiging op grond van artikel 2 van de Algemene wet op het binnentreden nodig. De machtiging moet worden getoond. De naam/het nummer van de agent moet overeenkomen met de naam/het nummer op de politie identificatiepas. Ook moet in de machtiging staan of er meerdere agenten naar binnen mogen of alleen de persoon genoemd in de machtiging.

Verwijderen mag de politie pas wanneer zij een schriftelijke ontruimingsaanzegging hebben gedaan.  Na de aanzegging kan er binnen 8 weken worden ontruimd, maar niet in de eerste week. Als er binnen die eerste week een kort geding wordt gestart, wordt de uitspraak van de rechter afgewacht.
Indien de rechter ontruiming toestaat kan er vanaf dat moment ontruimd worden.

Wanneer de krakers geen kort gedig aanspannen zal er waarschijnlijk tussen de tweede en achtste week ontruimd worden. Is er wel een aanzegging maar na acht weken nog niet ontruimd moet de politie een nieuwe aanzegging doen.

Artikel 551a Sv wordt aangevuld door beleid (PDF) waar het bovenstaande in omschreven is.

Op het beleid mag in vier gevallen uitzondering worden gemaakt. Met andere woorden je kan direct ontruimd worden:
- wanneer het gekraakte pand al door iemand anders bewoond was en dus niet leeg staat.
- wanneer door de kraak bijvoorbeeld ernstige vernielingen aan het pand ontstaan en de eigenaar hier ernstig hard door getroffen wordt.
- wanneer door bewoning een zeer gevaarlijke situatie ontstaat. (bijvoorbeeld ernstig brandgevaar) Maar ook waneer er bij de bij de politie het vermoeden bestaat dat er stevig gebarricadeerd gaat worden.
- wanneer er sprake is van (dreigende) verstoring van de openbare orde en veiligheid.

Klik hier voor de kritische analyse van Stichting 138a op dit beleid.

Bij de ontruiming is ook een machtiging binnentreden vereist.