138a Strafrecht

1. Hij die in een woning of gebouw, waarvan het gebruik door de rechthebbende is beëindigd, wederrechtelijk binnendringt of wederrechtelijk aldaar vertoeft, wordt, als schuldig aan kraken, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.
2. Indien hij bedreigingen uit of zich bedient van middelen geschikt om vrees aan te jagen, wordt hij gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.
3. De in het eerste en tweede lid bepaalde gevangenisstraffen kunnen met een derde worden verhoogd, indien twee of meer verenigde personen het misdrijf plegen.

 

[laatstelijk gewijzigd: 28 oktober 2011]

Vertoeven is het ergens zijn. Het maakt dus niets uit of je ergens woont of op bezoek bent. Ook maakt het niet uit of jij het pand zelf gekraakt hebt. De bedoeling van de wet is dat het ook strafbaar is om in een pand te vertoeven dat vóór 1 oktober 2010 gekraakt is.

Wederrechtelijk betekent in strijd met het recht. In geval van kraken heb je geen recht in het pand te vertoeven. Als er afspraken zijn met de eigenaar is het vertoeven dus NIET in strijd met het recht.

Vordering betekent het bevel om het pand te verlaten. Deze moet in de ontruimingsaanzegging staan. Zonder dit bevel mag het pand niet ontruimd worden, omdat je dan niet kan weten of het vertoeven wederrechtelijk is.

Middelen geschikt om vrees aan te jagen is een erg vage omschrijving. Door deze vaagheid is het onwaarschijnlijk dat mensen hier voor veroordeeld worden. Rechters eisen duidelijke wetten. Tot op heden is van deze bepaling geen gebruik gemaakt.

De straffen zijn maximumstraffen. Na een ontruiming komt het lang niet altijd tot vervolging. Tot nu toe zijn er in twee zaken mensen veroordeeld. De verdachten zijn hier tegen in beroep. De straffen lagen rond de 40 uur taakstraf.