Nieuws & Info

Zembla: De gevangenen van gebouw 4

01-02-12 Op 20-01-12 berichtte het televisieprogramma Zembla over Kamp Zeist, met name over gebouw 4 (waar ook wij in het verleden al over hebben bericht, zie: -1, -2, -3, -4, -5).

Deze documentaire, welke hier is te bekijken, laat zien dat gevangenen in gebouw 4 niet alleen ziek worden door de slechte luchtkwaliteit, maar dat hen daarnaast ook medisch noodzakelijke zorg onthouden wordt.

Ook bericht Zembla dat de Vereniging van Asieladvocaten en -Juristen Nederland namens haar cliënten in detentiecentrum Zeist de Staat der Nederlanden heeft gedagvaard, met de eis gebouw 4 te sluiten. Volgens deze update dient de zaak vandaag.

Doe als de Somaliers!

20.01.2012 18:00
Europe/Amsterdam

Doe als de Somaliers!

De aanvoerders van de twee kampeeracties van Somalische dakloze vluchtelingen komen op 20 januari naar de Manifestatie “Beat the Borders” op de Overtoom 301 (OT 301) in Amsterdam. M2M Radio verzorgt een livve ronde tafel gesprek, een openbare samenzwering over de vraag hoe we de akties van de geklinkerde medemensen kunnen helpen, uitbreiden en versterken. Maar we willen natuurlijk eerst van hun zelf horen wat ze hebben gedaan en wat ze verder van plan zijn.
Kom dus voor inspiratie en actie vanaf 18 uur naar de Overtoom op 20 januari.
Of luister via m2m.streamtime.org naar de stream.

Lees verder > > >

Aktie Ter Apel beëindigd

29-12-11
De aktie bij Ter Apel is beëindigd.

Bron NOS.nl : Somaliërs Ter Apel breken kamp op

Hieronder de verklaring van de Vluchtelingen op straat:

Message for all our supporters, all refugees on the street and the press
Friday 30 december - Refugees on the street Amsterdam Rotterdam Utrecht Vught

56 Somalians Ter Apel made a deal and got shelter in an AZC
Other Somalians still want a real solution for all

56 Ter Apel people accepted the new offer for shelter in an AZC and after that a (more) serious new asylumprocedure, monitored by lawyers and refugeesupportorganisations and all the national and international press. This, according to the negotiators, will give them a serious new chance. We are very glad that the people in Ter Apel were not frozen to death and are warm and safe now! But... Somalian refugees on the street outside ter Apel and in Vught are discussing their next steps because we are not in the deal ! We also would like the same treatment and shelter in an AZC.

Only just at 2 o clock in the night we, the refugees on the street outside Ter Apel fully understood what had happened yesterdayevening in Ter Apel. All telephones were out of batteries so Ter Apel was not to reach. As we understood from the spokesmen/refugees inside, the lawyer and Marianne Bathoorn, to accept the offer was the best thing to do and only possibility. The refugees and others were freezing to death, it was very very cold, they were wet and sick, and some allready 'onderkoeld'. They could not have lasted there much longer. The 56 people now are warm and safe. Also there were allready racist people supposed to have been visiting the place.

For us it is not clear yet what this result will bring us/them finally. First they get 4 weeks rest. After that they have the chance for a new and 'more carefully handled' ('zorgvuldiger) asylumprocedure. No guarantees or promises were given for that black on white but the refugees who were there trusted the negotiators on this. The lawyer(s), Somalian- and refugee-organisations are going to monitor the procedure. They see this as a solution for this group and want to go on looking for solutions for the whole group.

What about the others?

We can say that all refugees in Vught and outside ter Apel are very much disappointed and worried about that this deal is not including them. Some (at least three that we personally know) were for example too sick to come to Ter Apel or too vulnerable. Are they now not in the deal?
One woman had after months and months sleeping in the homeless-shelterplaces or even outside, with a lot of medical problems, finally got two weeks shelter to get rest and just at that moment the Ter Apel camp started. She decided not to come because she needed rest. We cannot accept someone like her to be outside the deal !!

We however are very proud and have great respect for the people in the camp in ter Apel and for all the help of people in Emmen, Ter Apel and everywere we are VERY greatfull ! THANK YOU ALL!

We don't agree with the IND who says in the media that this action was not a necesary one. We got the most attention on this problem, even reaching out to international media. That means we can hold the minister on his promise to let the lawyers and others watch the procedures and to treat them very 'zorgvuldig' and better then usually. Also we still have the tents and blankets in case anything happens that we don't like.

We strongly request to also let the Vught people and people outside Ter Apel in the shelter. We just heard they are going to a real AZC so not a VBL as the first group.

Yasin: 06 855 11130
Nuuradiin: 06 41 444 048

Vluchtelingenopstraat@gmail.com, vluchtelingenopstraat.blogspot.com

Opnieuw tentenkamp dakloze vluchtelingen Ter Apel

Opnieuw tentenkamp dakloze vluchtelingen Ter Apel

Voor het laatste nieuws:
http://vluchtelingenopstraat.blogspot.com/

.

Opnieuw tentenkamp dakloze vluchtelingen Ter Apel

26-12-11

Met Kerst in de Kou?
Een groep van 16 Somalische dakloze vluchtelingen begon vandaag opnieuw een tentenkamp voor het aanmeldcentrum voor vluchtelingen in Ter Apel. Zij protesteren tegen hun gedwongen leven op straat. Ze kunnen geen kant op. Ze kunnen niet terugkeren, zo bepaalde deze maand ook de rechter in Groningen, en hebben geen toegang tot werk, inkomen en onderdak.

De groep van 20 Somaliërs die hen eind november/begin december voorging met een zelfde protest werd na een week bivakkeren in tenten, opgesloten in detentiecentrum Rotterdam ... Lees verder > > >

.

Overleg tussen partijen op niets uitgelopen

28-12-11

Gistermiddag was burgemeester Kompier van Vlagtwedde in het tentenkamp van de dakloze vluchtelingen bij Ter Apel. Ook vertegenwoordigersvan het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA), de Immigratie enNaturalisatie Dienst (IND) en de Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V)waren aanwezig. Er werd door de overheidsorganisaties wederom een aanbod gedaan van een week opvang.

Uiteraard werd dit aanbod opnieuw afgewezen; de vluchtelingen willen een structurele, politieke oplossing. En afspraken die zwart-op-wit staan en dat er een garantie wordt afgegeven dat ze niet worden opgepakt en in uitzetdetentie worden geplaatst ... Lees verder > > >

.

Burgemeest​er Vlagtwedde ontruimt tentenkamp vluchtelin​gen, on your watch!

28-12-11

Nadat Minister Leers met het schijnvoorstel kwam om vier tot vijf weken opvang te bieden aan een niet nader te definiëren groep dakloze vluchtelingen,besloot burgemeester Kompier van Vlagtwedde het tentenkamp te ontruimen.

Het voorstel van Leers werd vanzelfsprekend afgewezen door de vluchtelingen; het is geen structurele oplossing, het geldt niet voor de hele groep en er is geen wijziging van beleid ... Lees verder > > >

Artikels op Doorbraak.eu

28-12-11

“Ik moest 75 euro betalen voordat ze naar mijn zieke kind wilden kijken”

Huisarts Marianne Schoevers promoveerde dit jaar op haar proefschrift “Hiding and seeking” (“Verstoppertje spelen”). Ze onderzocht de gezondheidsproblemen van illegale vrouwen. Daaruit bleek dat ze niet de zorg krijgen die ze nodig hebben.

Lees verder > > >

------------------------------------------------------------------------
27-12-11

Vluchtelinggezinnen in wegpestcentra bespied, bestraft en gek gemaakt

In een kritisch rapport vegen UNICEF en Defence for Children de vloer aan met de leefomstandigheden van afgewezen vluchtelinggezinnen met minderjarige kinderen in “de vrijheidsbeperkende gezinslocaties” in Katwijk en Gilze Rijen. De gezinnen worden feitelijk gevangen gehouden, de zorg en het onderwijs is onder de maat, het inkomen ligt ver onder het bestaansminimum, en er heerst een sfeer van dreigen en straffen door het personeel.

Lees verder > > >

------------------------------------------------------------------------
27-12-11

Azc Katwijk: wegpestcentrum voor afgewezen vluchtelingengezinnen met minderjarige kinderen

Sinds augustus 2011 kent Nederland twee asielzoekerscentra (azc) waar afgewezen gezinnen met minderjarige kinderen verblijven. Deze centra, die net als de andere beheerd worden door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), zijn gevestigd in Katwijk en in Gilze Rijen.

Lees verder > > >

------------------------------------------------------------------------
19-12-11

Domestic workers uitgezet ondanks onrechtmatig optreden van vreemdelingenpolitie

Uit een artikel in De Volkskrant van afgelopen vrijdag blijkt dat de afgelopen maanden 12 huishoudelijk werkers zonder verblijfsvergunning Nederland zijn uitgezet. Anderen wachten in gevangenschap op hun uitzetting. In totaal 30 mensen – voornamelijk vrouwen, maar ook enige mannen – werden door de vreemdelingenpolitie Kennemerland aangehouden. De uitzettingen vonden plaats ondanks een aantal voor de illegale schoonmakers positieve rechterlijke uitspraken van de bestuursrechter en de Raad van State.

Lees verder > > >

------------------------------------------------------------------------
19-12-11

Vingerscanners tegen papierlozen

Sinds november 2011 gaan in een paar politieregio’s agenten de straat op met mobiele vingerafdruklezers. Die worden ingezet om papierloze migranten op te sporen en het land uit te bonjouren. Als de proef slaagt, dan worden alle politiekorpsen met de scanners uitgerust én kan op termijn iedereen gedwongen worden de vingers te laten scannen.

Lees verder > > >

Opstand Tunesiërs op Lampedusa tegen deportatie

Wanhopige migranten die er met levensgevaar in geslaagd zijn om het Europees/Italiaanse eilandje Lampedusa te bereiken, zijn in opstand gekomen omdat ze massaal terug gedeporteerd worden.

Terwijl de aandacht uitgaat naar de ruzie tussen de EU-regeringen over het Italiaanse plan om een klein deel van de in Lampedusa aangekomen mensen tijdelijke papieren te geven die ze toegang zouden geven tot alle EU-landen, gaan er vliegtuigen vol vluchtelingen terug naar Tunesië.

Uiteraard is deze speeddeportatie in strijd met alle rechtsbeginselen. ... Lees verder bij Globalinfo

Deportatiehandboek voor gevorderden

Hoe stel je “een vreemdeling” gerust vlak voor zijn uitzetting naar een land vol armoede en geweld? Hoe druk je zijn keel dicht om zijn kreten te verhinderen? Hoe zorg je ervoor dat passagiers in het vliegtuig niet in opstand komen tegen de deportatie? De antwoorden daarop zijn te vinden in het onlangs uitgelekte handboek voor “escortes” van de Franse grenspolitie, dat inmiddels deels in het Nederlands is vertaald. Bedenk daarbij dat de Nederlandse deportatiepraktijk als twee druppels water lijkt op de Franse, getuige bijvoorbeeld de recente uitzetting van 38 Iraakse vluchtelingen. ... Lees verder bij Doorbraak

Steungroep STIL beboet voor vrijwilligerswerk door illegalen

De illegalensteungroep STIL vindt het “te gek voor woorden” dat vrijwel elke betaalde of onbetaalde activiteit of bezigheid van een persoon zonder verblijfsrecht door de rechter wordt opgevat als werk dat volgens de uitsluitingsregels is verboden. Daarop staan torenhoge boetes. “Als iemand op ons hulpspreekuur komt en zijn eigen kopje wil afwassen, de vloer wil vegen of koffie wil zetten, dan zeggen onze medewerkers vaak: ‘Nee, doe dat maar niet. Straks krijgen we een boete van achtduizend euro’”, aldus STIL. ... Lees verder bij Doorbraak

Nederlandse overheid medeverantwoordelijk voor zelfverbranding Iraanse asielzoeker

Woensdag 6 april werrd iedereen opgeschrikt door het bericht, dat een man zichzelf op de Dam, voor het Nationaal Monument in brand gestoken had. Omstanders hebben nog geprobeerd zijn leven te redden, door jassen op zijn brandende lichaam te gooien. Het mocht niet baten. Donderdag bezweek hij aan zijn verwondingen in het Brandwondencentrum te Beverwijk

Al gauw werd duidelijk, dat het om een 36 jarige Iraanse asielzoeker, Kambiz Roustayi ging, die Iran reeds jaren geleden was ontvlucht vanwege kritische publicaties aan het adres van de regering, die hem in groot gevaar konden brengen ... Lees verder bij Ekudos

17 april demonstratie voor humaan en rechtvaardig vreemdelingenbeleid

17.04.2011 14:30
Europe/Amsterdam

Ingezonden:

Geachte heer/mevrouw,

13 april 2011

Uitnodiging aan alle solidaire organisaties om op 17 april 2011 samen een vuist te maken voor een humaan en rechtvaardig vreemdelingenbeleid.

De zelfverbranding van Kambiz Rostayi op de Dam in Amsterdam is de aanleiding om een demonstratie te organiseren.

Nog steeds en zeker met deze rechtse regering is het erg belangrijk dat er in Nederland gedemonstreerd wordt uit solidariteit met de vreemdelingen. Ze zijn in hun landen van herkomst slachtoffer van oorlog of grove mensenrechtenschendingen in dictatoriale regimes en zijn hier terechtgekomen in een streng en onrechtvaardig vreemdelingenbeleid.

De zelfmoord op de Dam staat niet op zichzelf. De regering probeert alles een incident te noemen, maar helaas zijn dit soort wanhoopsdaden een structureel onderdeel van het asielbeleid geworden. Er wordt veel vaker geprobeerd door asielzoekers het inhumane beleid aan de kaak te stellen. Het lijkt er echter op of deze regering doof en blind is voor de werkelijkheid en zich – zoals ook al eerder gebeurde – verschuilt achter beslissingen van rechters.

Het Nederlandse asielbeleid staat al jaren onder zware kritiek van mensenrechtenorganisaties en ook van het Europese Hof. We moeten ons blijven verzetten met het doel een humaner en rechtvaardiger beleid te realiseren.

Juist daarom is een zo breed mogelijke internationale solidariteit het beste middel om in deze situatie verandering te brengen. Om deze demonstratie tot een echt succes te maken is ondersteuning van Nederlandse progressieve organisaties van essentieel belang.

“Nee tegen een streng en inhumaan beleid, ja tegen een rechtvaardig en humaan beleid.”

Plaats: Amsterdam – Beursplein (tussen Centraal station en de Dam )
Datum: Zondag 17 April 2011
Tijd: van 14:30 tot 17:00

Wilt u graag op de lijst van solidaire organisaties? Mailt u ons dan even: ja.

Namens St. PRIME ( Participating Refugees In Multicultural Europe )

Ahmed Pouri

E-mail : apouri [at] gmail.com

www.prime95.nl

Wilt u dit a.u.b. verder publiceren in uw eigen netwerk?

een film gemaakt door Jan Joost van demonstratie zondag 10 april 2011

Zodra onze sprekers bekend zijn komt er een persbericht uit.

Syndicate content