Sluit Kamp Zeist!

Komité Sluit Kamp Zeist (KSKZ) heeft enkele manifestaties georganiseerd rond Kamp Zeist en een brochure over de achtergronden uitgebracht.

08-04-2006: Manifestatie bij Kamp Zeist.
01-06-2006: Lancering website.
06-06-2006: Deelname aan actie 'Geen kind in de cel' bij het gemeentehuis van Zeist.
14-09-2006: Brief verstuurd aan de gemeente Zeist met de schokkende resultaten van ons onderzoek naar de brandveiligheid in Kamp Zeist.
01-10-2006: Zienswijze ingediend bij de gemeenten Zeist en Soest n.a.v. het bestemmingsplan voor de uitbreiding van Kamp Zeist.
01-10-2006: Ondersteuning hongerstaker Sahel Sadaqat.
26-10-2006: Deelname aan de herdenking van de Schipholbrand bij het gemeentehuis van Utrecht.
04-11-2006: Deelname aan manifestatie in Den Haag voor een humaan asielbeleid.
18-11-2006: Presentatie brochure over Kamp Zeist in Belcourt te Zeist.
20-11-2006: Publicatie uitgelekte brief: Gebouw 4 zonder vergunning.
30-01-2007: Manifestatie bij het gemeentehuis van Zeist. Discussie met de gemeenteraad.
13-02-2007: Lawaaidemonstratie bij het gemeentehuis van Zeist.
01-05-2007: Deelname aan manifestatie bij de rechtbank van Utrecht n.a.v. het proces van de gearresteerde koks van Grenzeloos.

Hieronder ons pamflet van juni 2006. Enigzins gedateerd, maar niet achterhaald.

----------------------------------------------------

Sluit Kamp Zeist!

Kamp Zeist is een tijdelijke gevangenis waar mensen zonder verblijfsvergunning zonder proces voor onbepaalde tijd worden opgesloten. Er zijn plannen om op deze plek een permanente gevangenis te bouwen. Komitee Sluit Kamp Zeist is tegen de opsluiting van vluchtelingen en eist onmiddelijke sluiting van Kamp Zeist.

In Kamp Zeist worden sinds 2003 mensen zonder verblijfsvergunning opgesloten. Eerst alleen vrouwen, later ook mannen. Het is lang ontkend, maar sinds februari 2006 is bekend dat er ook kinderen worden vastgehouden.

De omstandigheden in Kamp Zeist zijn uitermate slecht. Rond een van de twee barakken staat een vijf meter hoge muur en er is een zee van prikkeldraad waarneembaar. Binnen is de situatie onaanvaardbaar. De mensen zitten van 17:00 tot 8:00 uur in hun cel opgesloten. Recreatiemogelijkheden zijn er niet en er kan maar één uur per dag in kooien worden gelucht. De mensen hebben nauwelijks toegang tot juridische en medische bijstand.

Het Nederlandse vluchtelingenbeleid kenmerkt zich door uitsluiting, opsluiting en uitzetting. Met name onder minister Verdonk is dit beleid steeds harder en onmenselijker geworden. Onschuldige mensen, waaronder ook kleine kinderen, worden opgesloten enkel omdat zij geen geldige papieren hebben. Steeds minder mensen mogen in Nederland blijven en steeds meer mensen worden uitgezet naar landen waar hen opsluiting, vervolging, honger of extreme armoede wacht.
Zowel Human Rights Watch als de Raad van Europa zijn bezorgd over de mogelijke uitzetting van mensen naar onveilige landen door Nederland. De Raad van Europa heeft vastgesteld dat het Nederlandse beleid in strijd is met mensenrechtenverdragen en het kinderrechtenverdrag. De Nederlandse regering legt deze aanbevelingen echter naast zich neer.

Mensen vluchten niet vrijwillig. Zij ontvluchten hun land vanwege oorlog, hongersnood of het gebrek aan vrijheid. Het is uitermate wrang dat deze mensen hier in een gevangenis komen of weer teruggestuurd worden.
Vaak wordt vergeten dat westese landen migratie mede veroorzaken door de ongelijke verdeling van de welvaart ten gunste van het westen.
Onze welvaart is opgebouwd op de uitbuiting en onderdrukking van mensen in de rest van de wereld!
Daarom is het niet verwonderlijk dat mensen vluchten naar landen waar ze het beter zouden kunnen hebben. Hen deze mogelijkheden ontzeggen getuigt van egoïsme en hebzucht.

Wij eisen de directe sluiting van alle detentiecentra, te beginnen met Kamp Zeist. Nederland moet een gastvrij land zijn waar mensen zich vrij kunnen vestigen.

Komitee Sluit Kamp Zeist