Slavoj Žižek en de nacht van de wereld

Datum: 
woensdag, 29 april, 2015 - 19:30
Locatie: 
Boekhandel de Rooie Rat
Organisatie: 
De Rooie Rat
slavoj Zizek

Filosoof Pieter Bras zal in deze lezing via een focus op een aantal passages uit het rijke werk van een van de meest intrigerende filosofen van dit moment , Slavoj Žižek, een verbinding leggen tussen de denkers van het Duits idealisme en de psychoanalyse van Jacques Lacan en daarmee een blik werpen op de baanbrekende inzichten die uit Žižeks analyses op het culturele en politieke vlak spreken. De lezing is bedoeld als een introductie in het werk van Žižek als een fascinerende « chemie» van filosofie en psychoanalyse,

waarbij Žižeks besprekingen van films en literatuur vaak de dwarsverbindingen vormen en o.a. met namen als Hitchcock, Lynch, Kafka en Beckett verbonden zijn. Deze «verknoping» van de disciplines filosofie, psychoanalyse en kunst genereert bij de lezer zowel een fascinerende lectuur van  Žižeks werk als de ervaring van een soms moeilijk te doorgronden tekstuele complexiteit. Daarom zal geprobeerd worden om de drie lagen van genoemde disciplines in hun onderlinge Žižekiaanse samenhang helder voor het voetlicht te brengen. Daarbij zal in aansluiting op het  het thema van de Maand van de Filosofie – ongelijkheid – uiteraard ook aandacht geschonken worden aan de wijze waarop Žižek de innerlijke verscheurdheid van samenlevingen denkt en hoe deze verscheurdheid zich verhoudt tot  Žižeks analyse van het «lege subject».