knowledge == control

De nederlandse overheid gaat een systeem in werking stellen om een risicomodel te kunnen maken van mensen die onder andere belasting fraude plegen.
Hiervoor zullen de volgende gegevens onderschept en geanalyzeerd gaan worden:

- arbeidsgegevens
- boetes en sancties
- fiscale gegevens
- gegevens roerende en onroerende goederen
- handelsgegevens
- huisvestingsgegevens
- identificerende gegevens
- inburgeringsgegevens
- nalevingsgegevens
- onderwijsgegevens
- pensioengegevens
- reïntegratiegegevens
- schuldenlastgegevens
- uitkerings-, toeslagen- en subsidiegegevens -
vergunningen en ontheffingen
- zorgverzekeringsgegevens

"Dit draagt bij aan het draagvlak in de sociale zekerheid en een adequate fraudebestrijding." aldus minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
lijkt meer op een groot profileleringsfestijn van elke burger in nederland...

[links]
http://www.eenvandaag.nl/binnenland/54286/syri_burgers_op_grote_schaal_d...
http://www.volkskrant.nl/dossier-kabinet-rutte-ii/burger-wordt-straks-do...
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/besluiten/2014/10/...