Occupy Utrecht verbrandt geen stempassen [PERSBERICHT]

Occupy Utrecht ondersteunt geen enkele actie die oproept niet te gaan stemmen. Wij geloven dat de inspraak vergroten belangrijker is. Graag verwijzen wij naar ons vereenvoudigd statement waarin staat "vraag je af of stemmen je enige politieke kracht is." Hiermee durven wij de mensen op te roepen meer invloed en kracht uit te oefenen op de politiek dan nu wordt gekanaliseerd via verkiezingen.

Of stemmen nu daadwerkelijk zinloos of dan weer effectief is, daar blijven de meningen over verdeeld, wel zijn we het er unaniem over eens dat de verkiezingsinspraak - als enige politieke meting - veel te klein is en sturen aan op andere vormen van politiek zoals bijvoorbeeld het proces van directe democratie die we al hanteren.

Wij distantieren ons bijgevolg van iedere actie die oproept niet gaan stemmen.

STOP DE LEUGEN is een organisatie van individuen, waar Occupy Utrecht van los staat. Op de website/flyer van "stop de leugen'' is echter ook geen verwijzing naar Occupy te vinden.

We vinden het jammer dat de pers hierover verkeerdelijk bericht en hopen bijgevolg op een rechtzetting in de desbetreffende kranten en nieuwssites die hun bronnen blijkbaar niet checken.

Alle notulen van de volksvergaderingen en zijn belissingen zijn publiekelijk toegankelijk via de website, alle persberichten worden op de website geplaatst. Wanneer het niet terug te vinden is op de website, kan het niet worden toegeschreven aan Occupy Utrecht.

Verder beschrijft OCCUPY DEN HAAG in hun persbericht van 9/9/2012:
"Occupy Den Haag overweegt daarom gerechtelijke stappen richting de journalistiek om haar berichtgeving te rectificeren en de schade die door foute berichtgeving door de media ontstaat hersteld te zien."

[EINDE PERSBERICHT]
- - -
Meer verwijzingen

STOP DE LEUGEN legt zelf uit dat dit deze actie geen Occupy-gerelateerde activiteit was op
http://www.youtube.com/watch?v=sUdiOaJoEKc

http://www.occupydenhaag.org/2012/09/persbericht-occupy-wordt-door-media...

Comments

"Iedere verklaring die niet

"Iedere verklaring die niet door de Utrechtse Open Volksvergadering (General Assembly of GA) is vrijgegeven en via de notulen op internet openbaar gemaakt is, staat los van Occupy Utrecht en kan niet toegeschreven worden aan de beweging."

Behalve dan als het over een heikel onderwerp gaat, dan kunnen enkele personen die stappen overslaan en meteen maar spreken voor heel ou.

Wij distantieren ons bijgevolg van iedere actie die oproept niet gaan stemmen.

Echt waar? En als een occupier wel hiertoe oproept mogen ze zich geen occupier noemen?
Even een statistiekje. Sinds in 1970 de stemplicht in NL werd afgeschaft, is het aandeel van de kiezers dat een stem uitbrengt gestaag gedaald tot ongeveer tweederde anno nu.

Bijna een derde van de stemgerechtigden stemt dus NIET.

Je zou zeggen dat bij occupy het vertrouwen in de gevestigde politiek lager is dan gemiddeld en er daarom juist minder wordt gestemd. Maar de ervaring leert het tegenovergestelde, bijna iedereen bij occupy gaat naar de stembus, zo rotsvast is het vertouwen in het parlementaire stelsel, en zo laag klaarblijkelijk het vertrouwen in het consensusmodel van de GA. Stemmen is zo vanzelfsprekend dat niet-stemmen of discussie erover eigenlijk nauwelijks bespreekbaar is. Waarom eigenlijk? Uit de Groene van deze week:

"Over niet-stemmers is bar weinig bekend. Het inzicht in hun motieven en achtergronden is ronduit gebrekkig. Feitelijk onderzoek is op de vingers van één hand te tellen – en staat in geen verhouding tot het aantal onderzoeken dat betrekking heeft op de daadwerkelijke stembusuitslag. Maar dit is niet alleen een blijk van beperkte belangstelling; onderzoek naar niet-stemmers is ook heel lastig. Zelfs een wetenschapper die er intensief mee bezig is als Kees Aarts zegt: al het beschikbare onderzoek laat zich samenvatten tot de conclusie dat we er eigenlijk heel weinig van afweten.

"Niet-stemmers laten zich moeilijk ondervragen. Ze werken liever niet mee aan enquêtes, en als ze het wel doen, is het nog maar de vraag of ze de waarheid spreken. Een kwart van de mensen die niet hadden gestemd verklaarde in een Zweeds onderzoek wel degelijk een stem te hebben uitgebracht. Deze foute meldingen leiden ertoe dat het fenomeen consequent wordt onderschat in onderzoeken. Dat heet met recht een taboe." (bron)

Stilzwijgend laten niet-stemmers zich dus de terreur van de meerderheid aanleunen. Ik wil hierbij oproepen, kom op occupy, taboes doorbreken, we kunnen het. De democratie ter discussie stellen en het parlement in het bijzonder. De vrijheid om de stembus links te laten liggen zou net zo vanzelfsprekend moeten zijn als de vrijheid om de kerk links te laten liggen. Seculariseren kun je leren.