3/6 Occupy-SOPN info & discussiemiddag

3 Jun 2012 13:30
3 Jun 2012 18:00
Europe/Amsterdam

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

UPDATE 3/6, 18.00 uur – VERKLARING

"OCCUPY UTRECHT neemt afstand van iedere politieke partij. Wij staan als Occupy wel open voor 'politieke' meningen en die kunnen bij ons gedeeld worden, dat is vandaag gebeurd. Het initiatief voor een SOPN infomiddag is ontstaan ZONDER goedkeuring van een GA, wij werden voor een voldongen feit gesteld door 1 van onze Occupyers.

OCCUPY UTRECHT geeft geen medewerking aan welke politieke partij dan ook en neemt afstand van alle suggesties daartoe."

www.facebook.com/occupyutrecht/posts/240865282691296

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

SOPN is een recentelijk opgerichte politieke partij die qua standpunten overeenkomsten heeft met die van Occupy. Verschillende leden van de participatiebeweging, zoals ze zichzelf noemen, zullen op 3 juni tussen 13:30u-15:30u met Occupy in gesprek gaan bij de nieuwe tijdelijke locatie van OU, Nieuweroord in Utrecht. Deze bijeenkomst zal in het teken staan van een eerste kennismaking met de SOPN en een mogelijke samenwerking tussen.

De SOPN is een uniek en geheel nieuw geluid in 'de politiek'. Zij staan onder andere voor 100% inspraak van het volk en 100% openheid. 'De tijd van vernieuwing is NU.' luidt de slogan. Het bestuur en enkele actieve mensen binnen de SOPN zullen zondag aanwezig zijn, waaronder de lijstrekker Johan Oldenkamp.

Tussen 16:00-18:00 zal de SOPN in Nieuweroord blijven om meer uitleg te geven over de inhoud van hun landelijke campagne. Ze zullen dan voor iedereen die meer wil weten een presentatie van hun partijprogramma houden en de participatie mogelijkheden verder toelichten.

Kijk voor meer informatie op de website: http://www.sopn.nl/
en de link naar het partijprogramma: http://www.sopn.nl/images/stories/partijprogrammasopn.pdf

Locatie: Park Nieuweroord Utrecht (nabij Moreelsepark)

Datum: zondag 3 juni 13:30-18:00.

Tussendoor is er tijd voor improvisatie enterntainment. Bespeel je een instrument of kun je goed zingen/dansen? Kom dan gezellig jammen!

Neem zelf iets te eten en te drinken mee en deel je passie(s)

Wees creatief!

Comments

Wat vragen oproept bij sopn,

Wat vragen oproept bij sopn, is de combinatie van ronkende termen als 'onafhankelijk' en 'soeverein' en tegelijk het streven naar een plaats als volksvertegenwoordiger.

Soeverein betekent 'van geen hoger gezag afhankelijk'. Wie of wat is soeverein in sopn-land? Het sopn-parlementslid? In dat geval heeft de burger het nakijken, want ja een sopn'er werkt onafhankelijk. Of is de mens als individu soeverein? In dat geval is een parlement overbodig en heeft ook de sopn het nakijken.

Of wordt met soevereiniteit toch de staat bedoeld? In dat geval zijn de eigen vergelijkingen met Pim Fortuyn en de LPF, en de wens het leger als grenswacht in te zetten beter te plaatsen. Zo bezien kan de sopn misschien inderdaad nog leuk meedoen met het Haagse verdeel-en-heers spelletje.

SOPN

[...] Oldenkamp dus, die politiek verafschuwt, maar nu allerlei redenen ziet om toch maar onderdeel uit te maken van het systeem. Die absoluut zeker wist dat in 2012 de aarde zou vergaan, maar nu plotsklaps wil meebouwen aan verNederland. Barracuda heeft eerlijk gezegd het vermoeden dat Johan de partij vooral ziet als vehikel voor zijn eigen evangelie.

http://barracudanls.blogspot.nl/2012/06/campagnetour.html

Occupy broedplek

Occupy en de SOPN, verbindingsbrug of los zand?

Post van Frederik Vrijman

Ik denk dat er twee radicalen zijn in dit verhaal. Dit zijn mensen met dezelfde idealen, maar binnen de ene groep zijn er mensen die via de parlementaire weg de huiskamers van het bewustzijn binnen willen bereiken en binnen de andere groep zijn er mensen die dit via centrale plekken in steden/dorpen doen.

Ik denk dat het getuigt van verstandigheid om elkaar hierin aan te sterken zonder dat er gezwaaid hoeft te worden met vlaggen, maar eventueel met vliegers die geschilderd zijn door individuele ontdekkingsreizigers. Daarbij wil ik opmerken dat je het niet kan op kan dringen om mensen hun enthousiasme af te nemen.

Dat er verschillende mensen zijn die de SOPN willen delen binnen Occupy kringen wil zeggen dat er een grijs gebied van enthousiasme is ontstaan dat de occupy-politiek distantie kan overbruggen. Dat er mensen zijn die dit niet willen lijkt me niet anders dan respectabel, maar dat er mensen zijn die hierover de dialoog aan willen gaan en een samenwerking willen vormen (¡zonder vlaggerij!) lijkt me een weg om niet te blokkeren. Wij kunnen voor elkaar veel betekenen als er vanuit een positieve intentie een band gesmeden wordt. Nederland is het land waar er net zo lang met elkaar gecommuniceerd wordt dat er een voor beide geaccepteerde weg ontstaat. Dat dit niet met de huidige politieke shit kan lijkt me niet meer dan vanzelfsprekend. Want als ik voor mezelf spreek is dit ook de reden geweest om mijn steentje bij te dragen in het proces van het anti-institutionele proces van Occupy.

Door de acht maanden dat we nu met tentjes/algemene vergaderingen/occuppicknicks/poëziemiddagen/demonstraties/flashmobs en duizenden facebookpagina's en groepen bezig zijn hebben we zeker wel bereikt dat vele mensen het wantrouwen in de huidige instituties in hun bewustzijn op hebben genomen. Dat er daarom een groep mensen opstaat die de veranderingen in de huidige instituties wil bewerkstelligen door zichzelf in het riool te begeven is een uiterst moedige stap, net zoals de groep mensen die de stap hebben genomen om buiten instuties om slechts op zichzelf te vertrouwen natuurlijk van veel moed getuigt! De valkuil op dit moment is denk ik om vast te blijven houden aan het vertrouwenloze karakater van Occupy jegens andere groepen die het gedachtegoed van ons oppikken en het riool dus van binnebuit schoon willen sop'n.

We hebben elkaar nodig in deze tijd waarin de wereld op haar kop staat en we de 180 graden draai willen behelpen. Dit gaat niet lukken als we op onze eigen eilandjes blijven, want de verdeel en heers machine heeft genoeg ervaring/capaciteiten en middelen om ons feestje te doen afblazen. Samenwerking met vlaggetjes a la tabula rasa is geen onverstandige keuze. Vind elkaars gelijke doelen en versterk elkaar daarin en vind daarnaast elkaars tegenstellingen en probeer deze op te heffen. De dialoog uit de weg gaan is als een deur die dicht gegooid wordt en veroorzaakt denk ik niet meer dan een riool die steeds voller met shit geraakt. Nederland kan als positief voorbeeld dienen voor de rest van de wereld.

occupy politics

ben met je eens frederik dat we ten allen tijde de dialoog moeten aangaan. bovendien hoef je niet in UFO's te geloven om aan een betere wereld te werken. Misschien dat het helpt, maar dat durf ik te betwijfelen (in het algemeen). Als dat geen mooie opening voor een dialoog is.
Vaak verwarren mensen dialoog met debat. Bij een debat probeer je de ander te overtuigen van je eigen gelijk. Hoe dan ook, hoe meer bewustwording deste beter.

Laterzzzzzzzz - Florix