About

De Multipleks

Intro

De Uberfleks Multipleks is een gekraakte vrijplaats in Leiden. Sinds er in september 2004 twee winkelpanden werden gekraakt aan het Stationsplein en later een derde vervangende ruimte, ook aan het Stationsplein, heeft de Multipleks zich ontwikkeld tot een infrastructuur waarbinnen allerlei mensen projecten hebben opgestart of uitgebouwd. Op dit moment organiseert Kraakgroep Leiden er ondermeer een kraakspreekuur, is er de open source internetwerkplaats De Zandbak, wordt er elke dinsdag (en soms ook donderdag) gekookt door de mensen van het Boze Konijn en worden er (korte) films vertoond binnen het Interzone en Kinoseltza verband. Daarnaast bevindt zich in het pand een werkplaats waar wordt gewerkt aan (oude) bakfietsen en een werkplaats waar men onder het motto Do-It-Yourself met electronica bezig is.. Er wordt gewerkt aan een bibliotheek en infowinkel. Over de verschillende projecten en de achtergronden vindt je meer op de rest van deze site.

Filosofie

Hoewel de oude panden waarin de Multipleks gehuisvest was werden gekraakt met de opzet om er een vrijplaats te vestigen, er projecten van de grond te krijgen, was er vantevoren geen vastomlijnd idee dat de leidraad is gaan vormen voor het opbouwen van de vrijplaats. In wisselwerking met de praktijk hebben we echter wel veel geleerd. We hebben geleerd dat de vrijheid om in een project te duiken, en er iets van te maken alleen samen kan gaan met een interesse en waardering in dat project zelf. Een waardering van activiteiten op basis van wat ze in zichzelf als dynamisch geheel vormen. In die zin zijn de projecten in de Multipleks autonoom, en vormen ze geen onderdeel-van de Multipleks.

De manier waarop de Multipleks tot nu toe grotendeels heeft gefunctioneerd of zou willen functioneren (als een plek waar zelf-organisatie en initiatief een plaats krijgen) gaat kortom in onze optiek niet samen met een overkoepelende ideologie, of een anderzins controlerende, inperkende structuur. Dit betekend niet dat we elke structuur, elk idee/theorie hiermee afwijzen, maar wel dat deze, voor zover nodig, ook inzichzelf een bevrijdende werkzaamheid hebben. (Collectieve) theorie en structuur dus alleen waar dit in dienst staat van de zelf-werkzaamheid, het initiatief en de ontwikkeling van betrokken vrijwilligers.

Actie

In de Multipleks staat kortom voorop dat mensen op vrijwillige en betaalbare wijze zelf projecten kunnen opzetten en runnen. Als je je aangesproken voelt door deze zelforganisatie-, autonomie- en directe actiepraktijk, kun je je aansluiten bij een van de projecten, meedoen aan actie’s, helpen achter de bar of met compleet iets nieuws op de proppen komen. Behalve dat je hiervoor altijd iemand kunt aanspreken tijdens openingstijden, is er eens per maand op woensdag een algemene bijeenkomst waar je je plannen kunt introduceren.