Blog

Onze experts schrijven elke week nieuwe artikelen over de WIV

 • Gastblog: liegen met infographics

  19 maart 2018 -
  Nu de referendum campagne rondom de zogenaamde sleepwet in volle gang is, is het de moeite waard om te kijken naar de infographic die door de overheid is gebruikt om de noodzaak voor de nieuwe wet te communiceren. Getiteld “Infographic over technische ontwikkelingen en de onrust in de wereld” [sic!], toont de afbeelding twee delen: een onder- en een bovenkant, van elkaar gescheiden door een tijdslijn. Infographic van Rijksoverheid Lees meer →
 • Delen van ongeëvalueerde gegevens

  13 maart 2018 -

  De AIVD en MIVD krijgen van de WIV 2017 de bevoegdheid ongeëvalueerde gegevens te verstrekken aan buitenlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten en internationale beveiligings- en inlichtingenorganen.1 Ze mogen dus gegevens waarvan ze de inhoud niet kennen delen.

  Lees meer →
 • Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens over inlichtingendiensten

  9 maart 2018 -

  Er zijn vele rechtszaken gevoerd over het werk van inlichtingendiensten. Met name het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) heeft tal van interessante uitspraken gedaan over inlichtingendiensten en mensenrechten. Dit artikel zal alleen ingaan op de belangrijkste aspecten uit de uitspraken van het EHRM.

  Lees meer →
 • Versleuteling en ontsleuteling

  7 maart 2018 -

  Er is een groeiende tendens op internet om zoveel mogelijk gegevens die verzonden worden te versleutelen. Een van de redenen hiervoor is een consensus binnen de IETF, het orgaan verantwoordelijk voor het bijhouden van veel technische standaarden op internet, dat grootschalig aftappen van internetverkeer gezien moet worden als een aanval op het internet. Versleuteling is een technische maatregel die er voor zorgt dat afgetapte data minder bruikbaar wordt. Dit maakt het ook voor de AIVD en MIVD lastiger om nog bruikbare gegevens uit taps te halen. Onder de nieuwe WIV krijgen de AIVD en MIVD daarom op drie verschillende punten (artikel 45, 47 en 48) de bevoegdheid om versleuteling ongedaan te maken. In dit artikel wordt uitgelegd hoe verschillende soorten versleuteling werken en hoe haalbaar het bij de inzet van verschillende bevoegdheden voor de diensten is om versleuteling ongedaan te maken.

  Lees meer →
 • Meest relevante rechterlijke uitspraken voor de AIVD en MIVD

  7 maart 2018 -

  Hieronder staan de samenvattingen van de voor de AIVD en MIVD meest relevante rechterlijke uitspraken. De tekst benadert de letterlijke tekst van citaten uit de doorgaans engelstalige uitspraken zo nauwkeurig mogelijk. Er zijn ook andere relevante uitspraken, maar deze selectie geeft een stevige basis voor het debat over de WIV 2017.

  Lees meer →
 • Realtime toegang

  16 februari 2018 -

  Een van de controversiële punten in de nieuwe WIV is de geautomatiseerde toegang die de AIVD en MIVD kunnen krijgen tot gegevens van informanten, ofwel de realtime toegang. De controverse rondom dit punt, geregeld in artikel 39 lid 3 en 4, is mede te wijten aan het feit dat dit een van de meest onduidelijk geformuleerde aspecten van de nieuwe WIV is. In dit artikel nemen we de wetstekst en de Memorie van Toelichting grondig onder de loep, vergelijken we verschillende mogelijke interpretaties en bekijken we hoe de geautomatiseerde toegang er in de praktijk uit zou kunnen zien.

  Lees meer →
 • Inlichtingendiensten in het alledaagse leven

  14 februari 2018 -

  Het doel van inlichtingendiensten is de veiligheid van de staat beschermen. De meeste mensen zijn geen spion of terrorist, maar ook andere mensen worden soms door inlichtingendiensten in de gaten gehouden. Zo hebben een timmerman van een museum, een journaliste over wie de inlichtingendiensten geruchten verspreiden en een verkoper van een epileerapparaat tot aan het Europees Hof geprocedeerd. Zij merkten allemaal dat zij in de gaten waren gehouden door de inlichtingendienst.

  Lees meer →
 • Bijvangst in onderzoeks­opdracht­gerichte interceptie: casus Jemen

  11 februari 2018 -

  Artikel 48 van de nieuwe WIV geeft de AIVD en de MIVD de bevoegdheid tot “onderzoeksopdrachtgericht” aftappen van internetverkeer. Wat we precies moeten verstaan onder “onderzoeksopdrachtgericht” wordt verduidelijkt in de Memorie van Toelichting, waarin een aantal voorbeelden worden genoemd. Een van deze voorbeelden is aftappen met als doel ‘ongekende contacten bloot te leggen tussen telefoontoestellen in een failed state en Nederland’ (p. 126). In deze casus analyse gaan we er van uit dat de AIVD en MIVD Jemen zien als een “failed state”. We beschrijven hoe dataverkeer tussen telefoons in Nederland en Jemen getapt kan worden en wat de implicaties hiervan zijn.

  Lees meer →
 • Onderzoeks­opdracht­gerichte interceptie

  3 februari 2018 -

  Onder de nieuwe WIV krijgen de AIVD en MIVD de bevoegdheid om naast gericht telefoon- en dataverkeer af te tappen van personen en organisaties, nu ook breder “onderzoeksopdrachtgericht” internetverkeer af te tappen. Voor zowel gericht als “onderzoeksopdrachtgericht” aftappen moet eerst toestemming van de Minister worden gevraagd.

  Lees meer →
 • Toetsings­commissie inzet bevoegd­heden

  2 februari 2018 -

  De Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) is nieuw. De TIB heeft de taak om de inzet te toetsen van de meeste bijzondere bevoegdheden. Dit zijn:

  • observeren
  • het inzetten van agenten
  • doorzoekingen
  • DNA-onderzoek
  • openen van brieven
  • hacken
  • onderzoek van communicatie (gericht aftappen),
  • onderzoeksopdrachtgerichte onderzoek (sleepnet)
  • ontsleuteling
  • en het betreden van plaatsen.

  Deze toetsing gebeurt nadat de minister de inzet heeft goedgekeurd, maar voordat de bevoegdheid wordt uitgevoerd.

  Lees meer →

In het nieuws